Transparència

Espècies empleades en Experimentació Animal en 2016

Especies 2016

“Instal·lacions en què s’han empleat:

Instalaciones 2016

Usos dels animals de laboratori

Usos 2016

21 novembre 2017