Suggeriments de millora

Dins de la política de Qualitat del SEA, li agrairem que ens faça arribar els seus suggeriments de millora o incidències amb el servici a través dels mitjans següents:

Telèfon directe: 9503

Correu electrònic dirigit a animalario@umh.es

Correu intern dirigit a: SEA-Dirección, Campus de Sant Joan

Satisfacciò d´usuaris 2012 

Traduit amb SALT 4.0

7 setembre 2017