Carta de servicis

 En el següent enllaç, accedirà al contingut de la Carta de Servicis del SEA:

http://cartadeservicios.umh.es/cartas_servicio/experimentacion/index.html

Amb ella volem reflectir la nostra voluntat de servici a personal científic i tècnic que empra animals d’experimentació.

Traduït amb SALT 4.0

13 setembre 2016