Economic management procedure

Per a la correcta gestió econòmica del SIGA, totes les comandes d’animals han d’arribar-nos correctament descrits en l’albarán/factura que emprem.

formulario-albaran_factura-interna-version-castellana

formulrio-albaran_factura-interna-version-valenciana 

 Per a sol·licitar medicaments, els suggerim l’ocupació del formulari següent:

solicitud-medicamentos

Traduït amb SALT 4.0

21 febrer 2014