Presentació

NOVETAT: RD 53/2013: Normas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos

Davall els principis generals de Reducció, Refinament i Reemplaçament dels animals d’experimentació, la nostra missió se centra a proporcionar als investigadors models animals en la quantitat adequada i amb la qualitat sanitària necessària per a garantir el bon desenrotllament dels procediments experimentals, la qual cosa redundarà en una menor necessitat de repetir els experiments per problemes amb els animals i per tant en un menor ús d’animals d’experimentació.

Per a això:

– Criem, mantenim i elaborem models animals experimentals,

– Proporcionem als investigadors el suport i la formació necessària per al bon desenrotllament dels procediments experimentals,

– A través del control del medi ambient que rodeja els nostres animals els garantim el seu benestar i el seu bon estat sanitari.

Tot això davall el principi de l’equilibri pressupostari necessari que ha de complir tota institució pública.

Traduit amb SALT 4.0

23 març 2017